Onze missie is om

De gezondheidseffecten van stoffen vast te stellen zonder dierproeven

Wat wij aanbieden

 
 • Beoordeling van toxiciteit en gezondheidseffecten van stoffen via een combinatie van laboratorium testen en data science oplossingen

 • Assistentie in het selecteren van de meest geschikte – proefdier-vrije – test systemen voor onderzoek naar activiteiten van stoffen

 • Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen (UVCB-stoffen)

 • Onderzoek van complexe stoffen (onder andere: vluchtige, onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen (UVCB-stoffen), plant extracten, en stof mengsels)

 • Op-maat-gemaakte oplossingen voor uw onderzoeksaanpak

Onze diensten

 
Vivaltes bied een combinatie aan van data science en laboratorium testen met het niet-zoogdier organisme Caenorhabditis elegans (C. elegans) om schadelijke of positieve gezondheidseffecten van stoffen te beoordelen.
Step-wise_Design_Export_V7_NL
Gebieden waarin Vivaltes diensten aanbieden zijn de analyse van (componenten van) voeding en dier voer, chemicaliën, actieve plant ingrediënten, en geneesmiddelen.

Wat Vivaltes uniek maakt zijn de systemen die analyse mogelijk maken van combinaties van actieve stoffen en stoffen met onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten, en biologische materialen (UVCB-stoffen).

Oorspronkelijk ontwikkeld voor het testen van ontwikkelings- en voortplantings-toxiciteit (DART), onze laboratorium test portfolio omvat nu ook: neurotoxiciteit, oxidatieve stress, vet accumulatie, eetgedrag, associatief leren, energie gehaltes, en autofagie. Toxiciteit en gezondheidseffecten kunnen tegelijk getest worden, met de mogelijkheid om een ziekte in het model als uitgangspunt te nemen.

Onze data science portfolio omvat het in kaart brengen van evolutionaire conservatie tussen soorten, fenotypes, en moleculaire routes (pathways). Zie bijvoorbeeld ons product DARTpaths.

Neem contact op met Vivaltes om op-maat-gemaakte oplossingen te bespreken.

Waarom Vivaltes laboratorium testen voorspellend zijn voor mensen

Grondgedachte

 
Onze service pijplijn biedt ethische alternatieven voor dierproeven en heeft als doel om dierproeven te reduceren, vervangen, en verfijnen (3Rs). Dit doel kan worden behaald door de introductie van een fase 1-testfase die gebruik maakt van alternatieve experimentele modellen. C. elegans nematoden zijn hele kleine dieren van maar ~1mm lang. Ondanks het feit dat de dierenbeschermingsverordering niet van toepassing is op C. elegans, hebben ze wel dezelfde biologische complexiteit als hogere organismes. Daardoor heeft data gebaseerd op C. elegans en data gebaseerd op zoogdieren (ratten, muizen, konijnen) een soortgelijke betrouwbaarheid in vergelijking met de mens.

In tegenstelling tot in vitro testen met cellen, hebben levende organismen zoals C. elegans cellen en organen in het lichaam die met elkaar communiceren, zoals communicatie tussen neuronen, maar ook door middel van hormonen en andere signaalmoleculen.

Onze strategie stelt ons in staat om stoffen vooraf te screenen op (schadelijke) gezondheidseffecten, om synergie tussen stoffen te identificeren, en om te ontdekken hoe een stof het lichaam beïnvloed. Vivaltes assisteert met de selectie van de meest veelbelovende stoffen om uw productontwikkelingspijplijnen in te vullen. Ook kan kennis over de mechanismes van hoe stoffen effecten in het lichaam veroorzaken helpen bij het identificeren van (nieuwe) gezondheidseffecten van stoffen, alsook bij het verbeteren van stof/medicijn combinaties, en kan het dienen als ondersteunend bewijs voor regulaire toelating.

Met gebruik van data science gaat Vivaltes een stap verder dan verkennende laboratorium testen. Wij zijn in staat om (bv. zoogdieren) fenotypes te extraheren uit wetenschappelijke literatuur en interne rapporten, en de relevante mechanismes te identificeren (bv. Adverse Outcome Pathways). Van daaruit kunnen we fenotypes voorspellen in experimentele modellen, zoals voor het in vivo test organisme C. elegans en de zebravis. Gebruik van onze data science pijplijn stelt ons dus in staat om meer gefocuste bevestigende laboratorium testen uit te voeren.

Daarnaast ontwikkelen we momenteel een data platform die de gezondheidseffecten in kaart brengt van kruiden en de inhoudsstoffen, inclusief biologische mechanismes. Deze database assisteert agrarische bedrijven met het ontwikkelen van nieuwe gezondsheidsbevorderende producten en met de marketing van de activiteiten van deze producten.

Tenslotte zijn we een online database aan het inwikkelen in samenwerking met academische en industriële partners, die fysicochemische en farmacokinetische eigenschappen van stoffen bevat. Deze database zal klanten kunnen helpen met betrouwbare testen en stelt ze in staat om kwantitatieve in vitro naar in vivo extrapolaties (QIVIVE) te doen.

Het Experimentele Model

Vivaltes’ kernkracht is het experimentele model organisme C. elegans, een ~1mm lang transparante nematode, die onderdeel uitmaakt van het dierenrijk.

C. elegans valt echter wel buiten de definitie van dieren, zoals beschreven in de dierenbeschermingswet, en dit experimentele werk wordt beschouwd als proefdiervrij.

C. elegans werd voor het eerst gebruikt als model organisme in 1963, en de vergaarde kennis sindsdien heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de gebieden van ontwikkelingsbiologie en genetica. Gezien het grote aantal publicaties, heeft C. elegans een bewezen toepassing bij het voorspellen van de gezondheidseffecten van stoffen die relevant zijn voor de mens.

De C. elegans lichaamsopbouw

Kern componenten van onze diensten

 • C. elegans is een multicellulair organisme; het heeft neuronale-, spier-, stofwisselings-, en voortplantingssystemen, hormonale signalering, en zintuigen/gedrags reacties op stimuli, welke niet in cel en weefsel culturen voor komen.
 • Het organisme is uitgebreid bestudeerd sinds 1963, waardoor er veel wetenschappelijke basiskennis is, die ingezet kan worden.
 • Mensen en C. elegans hebben een gemeenschappelijke voorouder, waardoor essentiële genen en kern biologische signaleringsroutes tussen mensen en C. elegans geconserveerd zijn.
 • Het testen van C. elegans is kosteneffectief en maakt een vlotte uitvoering van experimenten mogelijk. Een voordeel van het gebruik van C. elegans als een test organisme is dat het mogelijk is om meerdere concentraties en blootstellingsduur tegelijk te testen. Vanwege de korte levenscyclus kan het testen van meerdere generaties en nakomelingen binnen enkele weken plaatsvinden, in plaats van enkele jaren.
 • Meerdere soorten toxiciteits testen hebben laten zien dat proeven in C. elegans even goed toxiciteit kunnen voorspellen met vergelijkbare fenotypische resultaten als dierproeven in muizen en ratten.

Ons Kerndoel

 

De kosten van dierproeven verlagen door de introductie van een Fase 1-testfase in experimentele modellen met voorspellend vermogen voor effecten bij de mens

Om de meest veelbelovende stoffen voor uw productontwikkelingspijplijn te selecteren door op-maat-gemaakte oplossingen

Begrijpen hoe uw stoffen de effecten ervan veroorzaken om de procedure voor het samenstellen van het geneesmiddel te verbeteren

Onze Visie

Het verlagen van de kosten en lasten van dierproeven door:
 • C. elegans nematoden te gebruiken als standaard Fase 1-alternatieven voor dierproeven.
 • Gebruik te maken van de vergaarde kennis in de wetenschappelijke literatuur door relevante informatie te extraheren door middel van data science.

Onze Kernwaarden


 • We hechten veel waarde aan authenticiteit en open communicatie.
 • Onze passie is om de beste service te leveren en de pijplijn voor productontwikkeling te verbeteren.

Projecten

Publicaties

 • 3′sialyllactose and 6′sialyllactose enhance performance in endurance-type exercise through metabolic adaptation. Food Science & Nutrition (2023)
 • DARTpaths, an in silico platform to investigate molecular mechanisms of compounds. Bioinformatics (2022)
 • Herb-paths, a network and statistical model to explore health-beneficial effects of herbs and herbal constituents. BioRXiv (2022)
 • C. elegans as a test system to study relevant compounds that contribute to the specific health-related effects of different cannabis varieties. Cannabis Research (2022)
 • Towards a Reporting Guideline for Developmental and Reproductive Toxicology Testing in C. elegans and Other Nematodes. Toxicology Research (2021)
 • Serum Metabolomic Analysis of Coronary Heart Disease Patients with Stable Angina Pectoris Subtyped by Traditional Chinese Medicine Diagnostics Reveals Biomarkers Relevant to Personalized Treatments. Frontiers in Pharmacology (2021)

Collaboratieve Projecten

 • Business Growth Scheme Xpaths: een unieke tool om dierenstudies en Nieuwe Alternatieve Methodes te overbruggen (budget: £50K; 2023-2024)
 • EFRO Natural Intelligence in Health (budget: €2.8M; 2023-2026)
 • Create2Solve: Betere in-vitro Dosering – Wetenschappelijk kader en technologie ontwikkeling voor de verbetering van the kwaliteit van in vitro data. (budget: €1.1M; 2020-2028)
 • Delta Horse Power: Producten ter verbetering van diergezondheid (2021-2023)
 • EFRO 3R TOXFLOW: Proefdier-vrije petrochemische testen (budget: €4.3M; 2018-2022)
 • DARTpaths: Het in kaart brengen van ontwikkelings en reproductieve toxiciteit genen en routes voor de vergelijking van toxische stof effecten tussen diersoorten (budget: £1.1M; 2018-2022)
 • MIT: Integratie van Westerse & Chinese kennis voor het creëren van een nieuwe markt voor gezondheidsbevorderende voeding (budget: €320K; 2019-2021)
 • EFRO Evergreen: Gezondheidsvoordelen van hete pepers (2016-2020)
 • PRE-DART: Zoogdier-vrije testen voor ontwikkelings- en voortplantings-toxiciteit (budget: £850K; 2013-2016)
 • Nieuwe Voeding Helpdesk: Regulatie en testen van nieuwe voeding (2021-heden)

Gebruik maken van Data Science om gezondheidseffecten
van stoffen en kruiden te verkennen en voorspellen

Over Ons

 
Vivaltes is opgericht door Dr. Marjolein Wildwater en Dr. Gerrit Keizer in 2016 als een spin-off van een NC3R-gesteund project. Hun doel was het reduceren van dierproeven in het uitvoeren van toxicologische en medicinale studies door het aanbieden van C. elegans laboratorium testen. Sindsdien is Vivaltes gegroeid tot een succesvol bedrijf met een enthousiast team die hun visie om dierproeven te verminderen deelt, en met meerdere lange-termijn (inter)nationale klanten. Naast laboratorium testen is Vivaltes uitgebreid naar data science, waarbij het binnenhalen van subsidies voor meerdere ambitieuze projecten heeft geholpen bij de ontwikkeling van hun data science oplossingen. Via hun sterke links binnen de wetenschappelijke gemeenschap, werkt Vivaltes samen met academische instituten (zoals Hogeschool Utrecht en Utrecht Universiteit), wat hen helpt om altijd op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Team

Dr. Marjolein Wildwater

Oprichter, CEO

Directeur bij Vivaltes. Expert in ontwikkelingsbiologie, toxicologie, bedrijfsontwikkeling.

Dr. Gerrit Keizer

Oprichter, Directeur Strategie en Bedrijfsontwikkeling

Directeur Strategie en Bedrijfsontwikkeling bij Vivaltes. Gespecialiseerd in het adviseren van MKB-bedrijven in de levenswetenschappen over hun bedrijfsontwikkeling en het opzetten van een bedrijf (organisatie- en bedrijfsstrategie).

Robert du Mosch

Sales en Marketing Consultant

Ontwikkelt en implementeert marketing en sales strategieën voor Vivaltes.

Dr. Sandra Langeveld

Project Manager

Project manager bij Vivaltes. Verantwoordelijk voor budgetbeheer en administratie.

Dr. Eefje Poppelaars

Hoofd Data Scientist

Hoofd data scientist en wetenschappelijk projectleider bij Vivaltes. Expert in data mining en (statistische) data analyse, en verantwoordelijk voor website-ontwerp en -onderhoud. Gespecialiseerd in menselijke neurowetenschappen, psychologie, en fysiologie.

Dr. Jason Kroll

Wetenschappelijk projectleider

Wetenschappelijk Projectleider bij Vivaltes. Expert in C. elegans biologie.

Dr. Vincent Portegijs

Wetenschappelijk projectleider

Wetenschappelijk Projectleider bij Vivaltes. Expert in C. elegans biologie.

Aafke Aartse

Wetenschappelijk projectleider

Wetenschappelijk Projectleider bij Vivaltes en promovendus. Expert in immunologie, virologie, en moleculaire biologie.

Dr. Tsunghan Hsieh

Data Scientist

Data scientist en wetenschappelijk projectleider bij Vivaltes. Expert in bioinformatica and immunologie.

Jesús G. Arellano Spadaro

Wetenschapper

Wetenschapper en promovendus bij Vivaltes. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van high-throughput gevalideerde assays.

Liam Kirwan

Laboratorium Analist

Laboratorium analist bij Vivaltes. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van high-throughput gevalideerde assays.

Luuk Huisman

Laboratorium Analist

Laboratorium analist bij Vivaltes. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van high-throughput gevalideerde assays.

Max Beukelman

Laboratorium Analist

Laboratorium analist bij Vivaltes. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van high-throughput gevalideerde assays.

Prof. Cyrille Krul

Wetenschappelijk adviseur

Wetenschappelijk adviseur bij Vivaltes. Directeur gezond en duurzaam wonen en hoogleraar aan de Hogeschool Utrecht. Expert in toxicologie en alternatieven voor dierproeven.

Prof. Raymond Pieters

Wetenschappelijk adviseur

Wetenschappelijk adviseur bij Vivaltes. Hoogleraar aan de University of Applied Sciences Utrecht, universitair hoofddocent Universiteit Utrecht, Instituut voor Risicobeoordelingswetenschappen (IRAS). Expert in chemie, alternatieven voor dierproeven en natuurlijke verbindingen (afgeleid van voedsel en planten).

Dr. ir. M.T.O. (Chiel) Jonker

Wetenschappelijk adviseur

Wetenschappelijk adviseur bij Vivaltes. Assisstent professor aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Risicobeoordelingswetenschappen (IRAS). Expert in chemische blootstelling in toxicologie.

In vivo stof screening en veiligheidsbeoordeling 
voor voorspellende beoordeling van effecten bij mensen

Hoogtepunten

 

Publicatie in Food Science & Nutrition

18 juli 2023
Dit artikel verkend de gezondheidseffecten van 3′sialyllactose (3′SL) en 6′sialyllactose (6′SL), twee zure oligosacchariden aanwezig in menselijke melk.

Deze studie demonstreert de immense, voorheen onverkende, kracht van het C. elegans model in het ontrafelen van de complexe moleculaire signalen, tussen-weefsel communicatie, en organisme/weefsel-niveau fenotypes van uithoudingsvermogen-type sport en processen van metabolische aanpassing daarbij.

Lees het artikel hier.

Volg ons op Instagram

3 februari 2023
Vivaltes heeft een Instagram account geopend, waar we wekelijks fun facts over wetenschap zullen delen!

Vind ons hier op Instagram.

Nieuw project gefinancierd26 january 2023
Ons project ‘Natural Intelligence (NI) in Health’ heeft financiering toegekend gekregen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor west Nederland.

In samenwerking met vijf andere bedrijven en één universiteit, heeft dit project als doel om unieke wetenschappelijk onderbouwde toepassingen van natuurlijke stoffen voor de gezondheid te ontwikkelen.

Lees hier meer.

Publicatie in Bioinformatics23 december 2022
In dit artikel wordt ons in silico platform DARTpaths in detail uitgelegd.

DARTpaths kan worden gebruikt om moleculaire mechanismes van stoffen te onderzoeken en om NAM testen van die mechanismes voor te stellen. Dit werkt door een integratie van fenotypische eindpunten tussen organismes.

Lees het artikel hier.

Next Level Non-Animal Testing Symposium

16 december 2022
Het symposium over ‘Next level non-animal testing’ die Vivaltes en Hogeschool Utrechtsamen georganiseerd hebben op 2 december 2022 was een groot succes!

Kijk hier de livestream terug en bekijk ook de foto’s en presentaties.

Vivaltes genoemd in top 10 ‘Best companies to watch 2022’

28 oktober 2022
Vivaltes heeft een plek toegekend gekregen in de top 10 van ‘Best companies to watch 2022’ door het zakelijke tijdschrift Success Knocks.

Lees het artikel hier, lees het profiel over Vivaltes hier, en zie het certificaat hier.

Publicatie in Cannabis Research3 oktober 2022
In dit artikel wordt C. elegans als test systeem gebruikt om gezondheidseffecten te onderzoeken van verschillende cannabis varieteiten. Dit onderzoek toont entourage effecten aan van cannabis die niet verklaard kunnen worden door THC of CBD.

Lees het artikel hier.

Vacatures

We hebben momenteel een vacature voor een onderzoeks laboratorium technicus beschikbaar, zie hier voor meer informatie.
Als je interesse hebt, stuur ons dan een e-mail met je motivatiebrief en CV.

Af en toe hebben we ook laboratorium stageplaatsen beschikbaar.
Als je interesse hebt, stuur ons dan een e-mail met je motivatiebrief en CV voor een open sollicitatie.

Contact

 

Vivaltes B.V.

We zijn centraal gelegen in Nederland in de meest competitieve regio van Europa. Ons hoofdkantoor bevindt zich nabij de Uithof in Utrecht, dat het Utrecht Science Parkhet campusgebied van de Universiteit Utrechtde toegepaste Hogeschool Utrecht en het academische ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) omvat. Op deze campus komen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg samen.

KVK Adres

Heerhugowaard,
Noord-Holland,
Nederland

Hoofdkantoor Vivaltes

Regulierenring 9,
3981 LA Bunnik,
Nederland

Adres iLabs

Heidelberglaan 7,
3584 CS Utrecht,
Nederland

E-mail

Neem contact op met individuele leden van ons team
of neem hier contact met ons op: info@vivaltes.com

Gedeeltelijk gefinancierd door